มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการเรียนออนไลน์ ในช่วงวิกฤต โควิด 19 โดยสนับสนุนแพ็คเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ตามความจำเป็น โดยนักศึกษา 1 คน จะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับ Internet Package ได้ที่ระบบ http://usim.rbru.ac.th

กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 039-319111 ต่อ 10917, ID Line : @xup2460u